THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

– Tỉnh LAM-DONG
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Rau, củ, quả 10,000 Kg