THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Tình nguyện viên Lê Thanh Hiếu – Thành Phố Biên Hòa – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 trái cây chôm chôm, sắn dây , chuối, rau củ 1,500 kg