THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

– Tỉnh QUANG-NGAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Nước suối 10 Thùng
2 Dưa muối mắm 220
3 Mỳ ăn liền 141 Thùng
4 Tương/Mắm 28 Hộp
5 Gạo 2,000 Kg
6 Quà 573 Phần