THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

– Tỉnh QUANG-TRI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Sữa 25 Thùng
2 Khô 90 Thùng
3 Miến 120 Thùng
4 Gạo 13,200 Kg
5 Rau, củ, quả 10,800 Kg