THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Tỉnh QUANG-TRI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Gạo 19,536 Kg
2 Rau, củ, quả 5,861 Kg