THÔNG TIN TIẾP NHẬN NGUỒN LỰC TỪ

Vũ thị bích ngọc – Huyện Trảng Bom – Tỉnh DONG-NAI
# Nguồn lực Số lượng Đơn vị
1 Gạo 10 10
2 Rau, củ, quả 10 10